parallax background

Privacyverklaring LeTec Nederland / Schadeherstel

LeTec Nederland / Schadeherstel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze verwerkingen gebeuren op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Over LeTec Nederland / Schadeherstel

Wij zijn een schadeherstelbedrijf en schadetaxatiebedrijf. Onder de handelsnaam LeTec Nederland verhandelen wij onderhouds- en reparatieproducten voor het interieur. Binnen LeTec Schadeherstel vinden taxaties van schades plaats en worden die val-, stoot-, inbraak-, water- en brandschades eventueel hersteld. Wij zijn op de volgende manier bereikbaar:

                Adres                    Wegedoorn 16

                                               9461 KJ  Gieten

                Website               www.letecschadeherstel.nl / www.letec-nederland.nl

                E-mail                   info@letecschadeherstel.nl / info@letec-nederland.nl

                Telefoonnumer 06-10569630

                KvK-nummer     58693289

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als u een formulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat nodig is voor de verwerking van het formulier of de beantwoording en afhandeling van uw e-mail.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen of opdracht zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. LeTec Nederland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij LeTec Nederland zo aangenaam mogelijk te laten zijn, kunt u een persoonlijk account aanmaken. Wij slaan hierbij met uw toestemming uw e-mailadres, het opgegeven wachtwoord en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en kunt u sneller en makkelijker bestellen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Wij bieden een nieuwsbrief aan om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw gegevens dus niet aan derden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LeTec Nederland gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij LeTec Nederland geen cookies ontvangt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

 

Facebook en Twitter (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

 

Uw rechten als betrokkene

Als u een relatie heeft met ons bedrijf, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan een derde partij of u zelf en om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Wij hebben de mogelijkheid om een kopie van uw identiteitsbewijs op te vragen om te kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs kunt u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het niet verstrekken van deze gegevens of het laten verwijderen van uw gegevens kan onze dienstverlening aan u en uw organisatie belemmeren. Bij een overeenkomst ontslaat het verwijderen van uw gegevens u niet van uw contractuele verplichting en het naleven van uw betalingsovereenkomst.

Vragen of klachten

Hebt u een vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen ons best doen om er samen met u uit te komen. Als dat toch niet lukt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Om die reden adviseren wij de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we u informeren via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-10-2019

Zelf herstellen?

Bezoek onze webshop...